Jagiellonian University Repository

Analiza dyskursu wybranych publikacji internetowej wersji egipskiego dziennika "Al-Ahrām" poświęconych atakowi terrorystycznemu na redakcję tygodnika "Charlie Hebdo"

pcg.skipToMenu

Analiza dyskursu wybranych publikacji internetowej wersji egipskiego dziennika "Al-Ahrām" poświęconych atakowi terrorystycznemu na redakcję tygodnika "Charlie Hebdo"

Show full item record

dc.contributor.author Król, Iwona [SAP11013657] pl
dc.date.accessioned 2016-07-13T12:30:28Z
dc.date.available 2016-07-13T12:30:28Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1428-5673 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29018
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Analiza dyskursu wybranych publikacji internetowej wersji egipskiego dziennika "Al-Ahrām" poświęconych atakowi terrorystycznemu na redakcję tygodnika "Charlie Hebdo" pl
dc.title.alternative Analysis of the discourse of selected articles from the internet version of the Egiptian daily newspaper "Al‑Ahrām" covering terrorist attack on "Charlie Hebdo" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 181-204 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł poświęcony jest jakościowej analizie dyskursu artykułów zamieszczonych w arabskojęzycznym internetowym wydaniu egipskiego dziennika Al-Ahrām po zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo w okresie od 8 stycznia do 17 lutego 2015 r. Szczególną uwagę zwrócono na takie elementy, jak: przedstawienie samego zajścia w pierwszych doniesieniach o ataku, przedstawienie jego sprawców, przyczyn i skutków, a także sugestie co do możliwych rozwiązań problemu. pl
dc.abstract.en This paper deals with a qualitative discourse analysis of articles published in Arabic Internet edition of Egyptian daily newspaper Al-Ahrām after the attack on the editorial office of Charlie Hebdo magazine in Paris, between 8th of January and 17th of February 2015. The analysis focuses on such elements as: presenting the attack itself in the early reports, discussing issues of its perpetrators, motives and effects and possible solutions. pl
dc.subject.pl analiza dyskursu pl
dc.subject.pl terroryzm pl
dc.subject.pl prasa arabska pl
dc.subject.pl świat arabski pl
dc.subject.en discourse analysis pl
dc.subject.en terrorism pl
dc.subject.en Arabic press pl
dc.subject.en Arab world pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 2 (43) pl
dc.description.points 8 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.15633/ps.1693 pl
dc.identifier.eissn 2391-6575 pl
dc.title.journal Polonia Sacra pl
dc.title.volume Kościół w Europie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska