Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Interesujące gatunki storczykowatych w zlewni potoku Pleśnianka na Pogórzu Rożnowskim (Karpaty Zachodnie)

Interesujące gatunki storczykowatych w zlewni potoku ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Budzik, Krystian [USOS103967] pl
dc.contributor.author Stachurska-Swakoń, Alina [SAP11016348] pl
dc.date.accessioned 2016-07-11T10:37:14Z
dc.date.available 2016-07-11T10:37:14Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0009-6172 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28960
dc.language pol pl
dc.title Interesujące gatunki storczykowatych w zlewni potoku Pleśnianka na Pogórzu Rożnowskim (Karpaty Zachodnie) pl
dc.title.alternative Interesting orchid species in the Pleśnianka Stream basin, the Rożnów Foothills (the Western Carpathians) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 372-377 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 376-377 pl
dc.identifier.weblink http://www.iop.krakow.pl/files/66/spis_pelne_teksty_5_2012.pdf pl
dc.abstract.pl Rzadkie gatunki storczyków znaleziono w północnej części Pogórza Rożnowskiego (Pogórze Karpackie). W zlewni potoku Pleśnianka (dopływ rzeki Białej) stwierdzono występowanie: buławnika wielkokwiatowego Cephalanthera damasonium, buławnika mieczolistnego C. longifolia, kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine, kruszczyka purpurowego E. purpurata, podkolana białego Platanthera bifolia, podkolana zielonawego P. chlorantha oraz gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis. Rosły one w lasach liściastych: grądzie i buczynie. W latach 2007-2010 prowadzono obserwację populacji tych gatunków rosnących na sześciu stanowiskach. Zagrożeniem dla populacji storczyków na jednym ze stanowisk mogą być cięcia w drzewostanie powodujące lokalnie zmianę warunków świetlnych i termicznych, masowy pojaw siewek i podrostów drzew oraz zrywanie kwitnących pędów storczyków. pl
dc.abstract.en Protected and threatened species of orchids were found in the drainage basin of the Pleśnianka Stream in the Rożnów Foothills (the Carpathian Foothills). Eight species of Orchidaceae were observed at six sites between 2007-2010 (Fig. 1). The orchid species list consists of Cephalanthera damasonium, C. longifolia, Dactylorhiza majalis, Epipactis helleborine, E. purpurata, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia and P. chlorantha. The orchids grew mainly in forest communities: the associations Tilio-Carpinetum and Dentario glandulosae-Fagetum. The real threat to the observed populations are changes in habitat conditions induced by forest management (forest cutting; site IV) and picking the orchids by tourists (mainly site II). pl
dc.subject.pl Cephalanthera damasonium pl
dc.subject.pl C. longifolia pl
dc.subject.pl Epipactis purpurata pl
dc.subject.pl Neottia nidus-avis pl
dc.subject.pl Platanthera bifolia pl
dc.subject.pl P. chlorantha pl
dc.subject.pl storczyki pl
dc.subject.pl Pogórze Rożnowskie pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 5 pl
dc.title.journal Chrońmy Przyrodę Ojczystą pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-05-05 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach