Jagiellonian University Repository

Kobieca tożsamość w narracji : proza Yūko Tsushimy

pcg.skipToMenu

Kobieca tożsamość w narracji : proza Yūko Tsushimy

Show full item record

dc.contributor.author Szczechla, Aleksandra [SAP11117659] pl
dc.date.accessioned 2016-07-11T10:14:46Z
dc.date.available 2016-07-11T10:14:46Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2332-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28956
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kobieca tożsamość w narracji : proza Yūko Tsushimy pl
dc.title.alternative Woman’s identity in narration : the works of Yuko Tsushima pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 171 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 159-165. Aneks pl
dc.abstract.pl Przedmiotem refleksji prezentowanej publikacji jest obraz kobiecej tożsamości w trzech powieściach oraz jednym opowiadaniu współczesnej japońskiej pisarki Yūko Tsushimy. Poddane analizie teksty to Ikimono no atsumaru ie (Wspólny dom wszystkich żyjących, 1973), Hikari no ryōbun (Obszar światła, 1979) oraz Kaze yo, sora o kakeru kaze yo (Wietrze, wietrze podniebny, 1995). Rozdział wstępny poświęcony jest omówieniu metody badawczej, jaką jest fenomenologia subiektalna inspirowana myślą Paula Ricoeura. Perspektywa analityczna uzupełniona jest o historię i socjologię rodziny japońskiej, japońską psychologię głębi i psychoanalizę feministyczną a także literacki obraz epoki oraz prezentację sylwetki i dorobku pisarki. Celem zestawienia opisu rzeczywistości historyczno-społecznej z konkretnymi <ja> tekstowymi, fukcjonującymi w świecie tekstowym, było uzyskanie wglądu w szerokie spektrum możliwych realizacji tożsamości jednostki, zdefiniowanej jako kobieta w Japonii. W kolejnych rozdziałach poddano szczegółowej analizie dzieła prozatorskie, których cechą wspólną jest narracja pierwszoosobowa, a "ja" narratorki jest zarazem manifestacją „ja” bohaterki. Postacie, budując opowieść, konstruują swoją tożsamość, której podstawowymi parametrami są: czas, przestrzeń i strukturujące świat relacje z innymi. Najważniejszą relacją okazała się, widziana z obu perspektyw, relacja matka-córka. Odkrycie kobiecej genealogii oraz możliwości komunikacji między kobietami zanurzonymi w patriarchalnym społeczeństwie było dla każdej z postaci czynnikiem decydującym o powodzeniu podjętej próby rekonstrukcji tożsamości. pl
dc.subject.pl Tsushima Yuko pl
dc.subject.pl pisarki japońskie pl
dc.subject.pl literatura japońska pl
dc.subject.pl narracja pl
dc.subject.pl Paul Ricoeur pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.description.series Literatura, Język i Kultura Japonii pl
dc.description.publication 11 pl
dc.participation Szczechla, Aleksandra: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)