Jagiellonian University Repository

Self-organized nanoparticles of random and block copolymers of sodium 2-(acrylamido)-2-methyl-1-propanesulfonate and sodium 11-(acrylamido)undecanoate as safe and effective Zika virus inhibitors

pcg.skipToMenu

Self-organized nanoparticles of random and block copolymers of sodium 2-(acrylamido)-2-methyl-1-propanesulfonate and sodium 11-(acrylamido)undecanoate as safe and effective Zika virus inhibitors

Show full item record

dc.contributor.author Botwina, Paweł [SAP14028390] pl
dc.contributor.author Obłoza, Magdalena [SAP14018977] pl
dc.contributor.author Zatorska-Płachta, Maria [USOS163420] pl
dc.contributor.author Kamiński, Kamil [SAP14003414] pl
dc.contributor.author Mizusaki, Masanobu pl
dc.contributor.author Yusa, Shin-ichi pl
dc.contributor.author Szczubiałka, Krzysztof [SAP11014318] pl
dc.contributor.author Pyrć, Krzysztof [SAP11019543] pl
dc.contributor.author Nowakowska, Maria [SAP11005597] pl
dc.date.accessioned 2022-03-02T09:30:51Z
dc.date.available 2022-03-02T09:30:51Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/288666
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Self-organized nanoparticles of random and block copolymers of sodium 2-(acrylamido)-2-methyl-1-propanesulfonate and sodium 11-(acrylamido)undecanoate as safe and effective Zika virus inhibitors pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/1999-4923/14/2/309/htm pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 2,0 pl
dc.identifier.doi 10.3390/pharmaceutics14020309 pl
dc.identifier.eissn 1999-4923 pl
dc.title.journal Pharmaceutics pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2022-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 309 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa