Jagiellonian University Repository

Rola i znaczenie wykładni prowspólnotowej w procesie dekodowania norm prawa karnego : uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2009 r. (I KZP 30/08)

pcg.skipToMenu

Rola i znaczenie wykładni prowspólnotowej w procesie dekodowania norm prawa karnego : uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2009 r. (I KZP 30/08)

Show full item record

dc.contributor.author Kardas, Piotr [SAP11015400] pl
dc.date.accessioned 2016-07-08T11:29:37Z
dc.date.available 2016-07-08T11:29:37Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1506-1817 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28852
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Rola i znaczenie wykładni prowspólnotowej w procesie dekodowania norm prawa karnego : uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2009 r. (I KZP 30/08) pl
dc.title.alternative The role and importance of pro-EU statutory interpretation in process of decoding the criminal law norms : remarks on the resolution of the Supreme Court from March 3rd 2009 (I KZP 30/08) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-31 pl
dc.identifier.weblink https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Kardas_P-Rola_i_znaczenie_wykladni_prowspolnotowej_w_procesie_dekodowania_norm_prawa_karnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 2 pl
dc.title.journal Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-05 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych