Jagiellonian University Repository

Dwór, wieś i plebania w zachodniej Małopolsce w końcu XVIII i na początku XIX wieku w świetle najnowszych badań

Dwór, wieś i plebania w zachodniej Małopolsce w końcu ...

Show full item record

dc.contributor.author Ślusarek, Krzysztof [SAP11012689] pl
dc.date.accessioned 2016-07-08T09:14:19Z
dc.date.available 2016-07-08T09:14:19Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7996-231-0 pl
dc.identifier.issn 2450-5854 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28824
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dwór, wieś i plebania w zachodniej Małopolsce w końcu XVIII i na początku XIX wieku w świetle najnowszych badań pl
dc.title.alternative Court, village and vicarage in the west Lesser Poland at the end of the 18th and at the beginning of the 19th century in the light of the newest research pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 48-60 pl
dc.identifier.weblink http://www.galicja.ur.edu.pl/index.php/content/download/515/3256/file/Galicja%20Studia%20i%20materia%C5%82y%20nr%201_2015.pdf pl
dc.subject.pl Małopolska pl
dc.subject.pl Galicja pl
dc.subject.pl szlachta pl
dc.subject.pl chłopi pl
dc.subject.pl duchowieństwo pl
dc.subject.en Lesser Poland pl
dc.subject.en Galicia pl
dc.subject.en the nobles pl
dc.subject.en peasants pl
dc.subject.en clergy pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.journal Galicja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-08 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska