Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Search for supersymmetry at \sqrt{s}=13 TeV in final ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Richter-Wąs Elżbieta
Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2857
Pałka Marek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Richter-Wąs Elżbieta
Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2857
Pałka Marek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Richter-Wąs Elżbieta
Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2857
Pałka Marek