Jagiellonian University Repository

Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu

pcg.skipToMenu

Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu

Show full item record

dc.contributor.author Jackowski, Antoni pl
dc.contributor.author Sołjan, Izabela [SAP11015591] pl
dc.contributor.author Bilska-Wodecka, Elżbieta [SAP11017213] pl
dc.contributor.author Liro, Justyna [SAP14033151] pl
dc.date.accessioned 2016-07-06T09:24:18Z
dc.date.available 2016-07-06T09:24:18Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64089-23-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28715
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu pl
dc.title.alternative The Jagiellonian University School of Tourism (1936-1939) and its role in the development of tourism geography pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pl
dc.description.physical 201 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 175-185 pl
dc.description.publication 12 pl
dc.contributor.institution Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa