Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

O kolizjach między przepisami stanowiącymi wynik implementacji decyzji ramowych a umowami międzynarodowymi [rozważania o zakresie zastosowania procedury exequatur w razie zwrotnego przekazania obywatela polskiego w trybie określonym w art. 607 § 2 k. p. k. na tle wykładni przepisów prawa krajowego zgodnej z prawem Unii Europejskiej oraz konstytucyjnej dyrektywy kolizyjnej wyrażonej w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP]

O kolizjach między przepisami stanowiącymi wynik ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach