Jagiellonian University Repository

O kolizjach między przepisami stanowiącymi wynik implementacji decyzji ramowych a umowami międzynarodowymi [rozważania o zakresie zastosowania procedury exequatur w razie zwrotnego przekazania obywatela polskiego w trybie określonym w art. 607 § 2 k. p. k. na tle wykładni przepisów prawa krajowego zgodnej z prawem Unii Europejskiej oraz konstytucyjnej dyrektywy kolizyjnej wyrażonej w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP]

pcg.skipToMenu

O kolizjach między przepisami stanowiącymi wynik implementacji decyzji ramowych a umowami międzynarodowymi [rozważania o zakresie zastosowania procedury exequatur w razie zwrotnego przekazania obywatela polskiego w trybie określonym w art. 607 § 2 k. p. k. na tle wykładni przepisów prawa krajowego zgodnej z prawem Unii Europejskiej oraz konstytucyjnej dyrektywy kolizyjnej wyrażonej w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP]

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych