Jagiellonian University Repository

Kosmopolityzm awangardy a możliwość pisania regionalnej historii literatury : przypadek "Zenitu" oraz "L’art contemporain - Sztuka Współczesna"

pcg.skipToMenu

Kosmopolityzm awangardy a możliwość pisania regionalnej historii literatury : przypadek "Zenitu" oraz "L’art contemporain - Sztuka Współczesna"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska