Jagiellonian University Repository

Dookoła Emaus i dalej : (wiersze niemal zebrane)

Dookoła Emaus i dalej : (wiersze niemal zebrane)

Show full item record

dc.contributor.author Wójtowicz, Kazimierz pl
dc.date.accessioned 2016-07-05T11:51:03Z
dc.date.available 2016-07-05T11:51:03Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28670
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Kraków : Wydawnictwo ALLELUJA pl
dc.description.physical 211-216 pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/RASP-2013-no-04-4.pdf#page=211 pl
dc.abstract.pl Recenzja wybranych, chrześcijańskich poezji religijnych, napisanych przez ojca Kazimierza Wójtowicza CR (zmartwychwstańca z Krakowa). pl
dc.abstract.en The review of selected religious Christian poetry by father Kazimierz Wojtowicz CR (a resurrectionist from Cracow). pl
dc.subject.pl Kazimierz Wójtowicz CR (1945-) pl
dc.subject.pl liryka pl
dc.subject.pl polska poezja religijna pl
dc.subject.pl literatura polska pl
dc.subject.pl literatura chrześcijańska pl
dc.subject.pl zmartwychwstanie pl
dc.subject.pl tłumaczenie literackie pl
dc.subject.en Kazimierz Wojtowicz CR (1945- ) pl
dc.subject.en lirics pl
dc.subject.en Polish religious poetry pl
dc.subject.en Polish literature pl
dc.subject.en Christian literature pl
dc.subject.en Resurrectionists pl
dc.subject.en resurrection pl
dc.subject.en literary translation pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 4 (4) pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.original Dookoła Emaus i dalej : (wiersze niemal zebrane) pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.contributor.reviewer Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-07-05 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska