Jagiellonian University Repository

Kwalifikacja obiektu budowlanego jako budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolniczych

pcg.skipToMenu

Kwalifikacja obiektu budowlanego jako budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolniczych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska