Jagiellonian University Repository

A method of water-soluble solid fraction saturation concentration evaluation in dry thalli of Antarctic lichenized fungi, in vivo

pcg.skipToMenu

A method of water-soluble solid fraction saturation concentration evaluation in dry thalli of Antarctic lichenized fungi, in vivo

Show full item record

dc.contributor.author Harańczyk, Hubert [SAP11009406] pl
dc.contributor.author Nowak, Piotr [SAP14006876] pl
dc.contributor.author Lisowska, Maja [SAP14007334] pl
dc.contributor.author Florek-Wojciechowska, Małgorzata [USOS35375] pl
dc.contributor.author Lahuta, L. B. pl
dc.contributor.author Olech, Maria [SAP11004858] pl
dc.date.accessioned 2016-06-30T13:06:52Z
dc.date.available 2016-06-30T13:06:52Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2405-5808 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28561
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title A method of water-soluble solid fraction saturation concentration evaluation in dry thalli of Antarctic lichenized fungi, in vivo pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 226-235 pl
dc.subject.en bound water pl
dc.subject.en extremophilic organisms pl
dc.subject.en lichenized fungi Cetraria pl
dc.subject.en NMR pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.bbrep.2016.04.010 pl
dc.title.journal Biochemistry and Biophysics Reports pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa