Jagiellonian University Repository

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach europejskich

pcg.skipToMenu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach europejskich

Show full item record

dc.contributor.author Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.editor Nowosad, Andrzej [SAP11016925] pl
dc.contributor.editor Wisła, Rafał [SAP11018718] pl
dc.date.accessioned 2016-06-30T07:30:54Z
dc.date.available 2016-06-30T07:30:54Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4029-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28493
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach europejskich pl
dc.title.alternative Foreign direct investments in European countries pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 393-415 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 414-415. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są istotnym źródłem finansowania gospodarek i kluczowym czynnikiem, który determinuje ich rozwój technologiczny. Czynniki warunkujące przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kierunki tych przepływów w Europie w ciągu ostatniej dekady były bardzo zróżnicowane. Wynika to w dużym stopniu ze zróżnicowania poszczególnych krajów. Tradycyjnymi bene¬ficjentami przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym regionie były państwa rozwijające się (należące do grup EU13, WE7, B6). Sytuacja uległa zmianie po ostatnim kryzysie finansowym - nastąpił znaczący spadek napływu inwestycji do krajów rozwijających się tego regionu. Będzie to miało istotny wpływ na kontynuację procesów rozwojowych we wskazanych grupach krajów. pl
dc.abstract.en Foreign Direct Investment is an important source of financing and they are a key factor that determines the technological development of an economy. The determinants and directions of the FDI flows in Europe during the last decade were different, due to the high economic diversification of European countries. Traditional beneficiaries of the FDI flow in the region were the less developed countries (EU13, WE7, B6). The situation has changed after the last financial crisis - there was a significant fall in FDI flows in the region. It causes a significant impact on the continuation of development processes in Europe. pl
dc.description.series Ekonpolis. Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9468-6 pl
dc.title.container Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych