Jagiellonian University Repository

Decision-making microRNAs (miR-124, -133a/b, -34a and -134) in patients with occluded target vessel in acute coronary syndrome

pcg.skipToMenu

Decision-making microRNAs (miR-124, -133a/b, -34a and -134) in patients with occluded target vessel in acute coronary syndrome

Show full item record

dc.contributor.author Gacoń, Jacek pl
dc.contributor.author Kabłak-Ziembicka, Anna [SAP20002416] pl
dc.contributor.author Stępień, Ewa [SAP14015168] pl
dc.contributor.author Enguita, Francisco J. pl
dc.contributor.author Karch, Izabela pl
dc.contributor.author Derlaga, Bogusław pl
dc.contributor.author Żmudka, Krzysztof [SAP20001324] pl
dc.contributor.author Przewłocki, Tadeusz [SAP20001929] pl
dc.date.accessioned 2016-06-29T07:42:51Z
dc.date.available 2016-06-29T07:42:51Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28424
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Decision-making microRNAs (miR-124, -133a/b, -34a and -134) in patients with occluded target vessel in acute coronary syndrome pl
dc.title.alternative Decyzyjne mikroRNA (miR-124, -133a/b, -34a i -134) u pacjentów z zamkniętym naczyniem odpowiedzialnym za zawał z ostrym zespołem wieńcowym pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 280-288 pl
dc.subject.pl ostry zespół wieńcowy pl
dc.subject.pl mRNA pl
dc.subject.pl tętnica odpowiedzialna za zawał pl
dc.subject.pl STEMI pl
dc.subject.pl NSTEMI pl
dc.subject.pl okluzja pl
dc.subject.en acute coronary syndrome pl
dc.subject.en mRNA pl
dc.subject.en infarct-related artery pl
dc.subject.en STEMI pl
dc.subject.en NSTEMI pl
dc.subject.en occluded pl
dc.description.volume 74 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.a2015.0174 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2016 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa