Jagiellonian University Repository

Nauczanie zdalne : wyzwanie dla edukacji nie tylko w czasie pandemii

pcg.skipToMenu

Nauczanie zdalne : wyzwanie dla edukacji nie tylko w czasie pandemii

Show full item record

dc.contributor.author Sałatarow, Anna [USOS193644] pl
dc.date.accessioned 2021-11-22T11:10:43Z
dc.date.available 2021-11-22T11:10:43Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284232
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nauczanie zdalne : wyzwanie dla edukacji nie tylko w czasie pandemii pl
dc.title.alternative Remote learning : a challenge for education not only in the time of a pandemic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 175-184 pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/26260/23971 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł zwraca uwagę na rozwiązania w zakresie nauczania zdalnego, które zostały wypracowane jeszcze przed tym, gdy świat musiał zacząć mierzyć się z kryzysem epidemiologicznym i rozpocząć wdrażanie form pracy odpowiadających na potrzeby nowej rzeczywistości. Dokonany został przegląd rozmaitych form zdalnej pracy z uczniami, między innymi webinarów, indywidualnych wideospotkań oraz interaktywnych zadań i testów, a także pokrótce omówiony ich potencjał. Aby zweryfikować to, jakie narzędzia są postrzegane przez odbiorców za najbardziej efektywne oraz które są dla nich najatrakcyjniejsze, przeprowadzona została internetowa ankieta wśród grupy studentów korzystających z różnych form nauczania zdalnego. pl
dc.abstract.en This article pays attention to solutions connected with remote tutorship, which were developed before the epidemiological crisis and before the coercion of implementation remote forms of teaching. The research of diverse methods of remote teaching was done, including such forms as webinars, interactive tasks and tests. The article is also pointing some advantages and disadvantages of remote education. Also the questionnaire in group of students was done in order to check out what methods are perceived as the most and the less attractive. pl
dc.subject.pl platforma edukacyjna pl
dc.subject.pl nauczanie zdalne pl
dc.subject.pl lekcje online pl
dc.subject.pl webinary pl
dc.subject.en educational platform pl
dc.subject.en remote tutorship pl
dc.subject.en online lessons pl
dc.subject.en webinars pl
dc.description.number 12 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.14746/pi.2020.12.10 pl
dc.identifier.eissn 2450-6435 pl
dc.title.journal Polonistyka. Innowacje pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-10-19 pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa