Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dekabryzm w świetle słów-kluczy w dokumentach programowych i poezji członków tajnych stowarzyszeń

Dekabryzm w świetle słów-kluczy w dokumentach ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Abassy, Małgorzata [SAP11019475] pl
dc.date.accessioned 2014-07-23T11:14:29Z
dc.date.available 2014-07-23T11:14:29Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0037-6744 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Dekabryzm w świetle słów-kluczy w dokumentach programowych i poezji członków tajnych stowarzyszeń pl
dc.title.alternative Decembrism in the light of the key-words of the programme texts and poetry of the secret societies’members pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 369-390 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96586/edition/83334/content pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.title.journal Slavia Orientalis pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-08 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0