Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Święty Jerzy

Święty Jerzy

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Jania, Tadeusz pl
dc.date.accessioned 2016-06-28T06:31:31Z
dc.date.available 2016-06-28T06:31:31Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.isbn 83-88971-94-8 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88971-94-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28379
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Święty Jerzy pl
dc.title.alternative Saint George pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej pl
dc.description.physical 250 pl
dc.description.additional Wiersz został opublikowany w: M. M. Tytko, "Znak światła", Kraków 1998, s. 84. pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym o świętym Jerzym. pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on Saint George pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl Bóg pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl święci pl
dc.subject.pl eschatologia pl
dc.subject.pl hagiografia pl
dc.subject.pl Św. Jerzy (święty Jerzy) pl
dc.subject.pl nowa metafizyczność pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en God pl
dc.subject.en man pl
dc.subject.en saints pl
dc.subject.en eschatology pl
dc.subject.en hagiography pl
dc.subject.en St. George (Saint George) pl
dc.subject.en new metaphysics (new metaphysicsness, new metaphysical poetry) pl
dc.title.container Światłem będący zanurzeni w światłości : aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej : antologia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 144; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska