Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Genetic population structure of the ground beetle, Pterostichus oblongopunctatus, inhabiting a fragmented and polluted landscape : evidence for sex-biased dispersal

Genetic population structure of the ground beetle, ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0