Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Этикет поведения русской женщины на балу в XIX веке (на материале женской мемуарной литературы и переписки)

Этикет поведения русской женщины на балу в XIX веке ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0