Jagiellonian University Repository

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 65/19 : (lokal a użytkowanie wieczyste)

pcg.skipToMenu

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 65/19 : (lokal a użytkowanie wieczyste)

Show full item record

dc.contributor.author Krupowicz, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2021-11-08T11:21:00Z
dc.date.available 2021-11-08T11:21:00Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283092
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 65/19 : (lokal a użytkowanie wieczyste) pl
dc.title.alternative Comment on the judgement of the Polish Supreme Court of 13th March 2020, III CZP 65/19 : (ownership of premises and perpetual usufruct) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 111-125 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 124-125 pl
dc.identifier.weblink https://drive.google.com/file/d/15LqmSSEM4I3FdkP9zCtMV1WneyY0IBxs/view pl
dc.abstract.pl Z prawem własności lokalu związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej. Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale uznał, że wygaśnięcie odrębnej własności lokalu nie powoduje wygaśnięcia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Stanowisko to zasługuje na aprobatę, lecz glosa ma krytyczny charakter co do uzasadnienia. Trafny wniosek Sąd Najwyższy wyprowadził bowiem z nieprawidłowych przesłanek. pl
dc.abstract.en Ownership of premises is connected with a share in perpetual usufruct of common real estate. Polish Supreme Court stated in commented judgement, that expiry of separate ownership of premises does not lead to expiry of share in the perpetual usufruct of real estate. That point of view deserves to be praised but the comment is critical about the justification of the judgement. Accurate conclusion comes from improper presumptions. pl
dc.subject.pl własność lokali pl
dc.subject.pl użytkowanie wieczyste pl
dc.subject.pl prawo rzeczowe pl
dc.subject.pl nieruchomość wspólna pl
dc.subject.pl akcesoryjność pl
dc.subject.en ownership of premises pl
dc.subject.en perpetual usufruct pl
dc.subject.en property law pl
dc.subject.en common real estate pl
dc.subject.en accessoriness pl
dc.description.number 1 (51) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-11-08 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa