Jagiellonian University Repository

Wyzwania uwarunkowań prawnych procesu management buyout (MBO) w świetle implementacji unijnych regulacji financial assistance w art. 345 k.s.h.

pcg.skipToMenu

Wyzwania uwarunkowań prawnych procesu management buyout (MBO) w świetle implementacji unijnych regulacji financial assistance w art. 345 k.s.h.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa