Jagiellonian University Repository

Skutki obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek niepublicznych : zmiana formy nośnika akcji i jej wpływ na zabezpieczenia ustanawiane na akcjach

pcg.skipToMenu

Skutki obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek niepublicznych : zmiana formy nośnika akcji i jej wpływ na zabezpieczenia ustanawiane na akcjach

Show full item record

dc.contributor.author Rutkowski, Michał pl
dc.date.accessioned 2021-11-08T10:59:31Z
dc.date.available 2021-11-08T10:59:31Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283085
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Skutki obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek niepublicznych : zmiana formy nośnika akcji i jej wpływ na zabezpieczenia ustanawiane na akcjach pl
dc.title.alternative The effects of the mandatory dematerialisation of shares issued by unlisted joint stock companies : the change of share form and its influence on the security interest established on shares pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-21 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 20-21 pl
dc.identifier.weblink https://drive.google.com/file/d/15LqmSSEM4I3FdkP9zCtMV1WneyY0IBxs/view pl
dc.abstract.pl Dematerializacja w polskim prawie spółek nie jest zagadnieniem nowym. Dotychczas dotyczyła tylko spółek uczestniczących w obrocie publicznym. Ostatnia nowelizacja KSH wprowadziła również obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych niepublicznych oraz komandytowo-akcyjnych z dniem 1 marca 2021 r. Zmiana ta będzie miała doniosłe skutki dla obrotu akcjami poprzez wyeliminowanie dokumentów akcji oraz zastąpienie ich wpisami w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w KDPW. pl
dc.abstract.en Dematerialisation of shares is not a new phenomenon in the Polish companies law. However, so far it only applied to companies participating in public trading. The most recent amendment to the Polish Companies Code also requires the dematerialisation of shares in the non-public joint stock companies and limited joint-stock companies from 1 March 2021. This change will have significant consequences for share trading by eliminating physical share documents and replacing them by electronic entries in share register or in the securities account in the National Securities Deposit. pl
dc.subject.pl dematerializacja akcji pl
dc.subject.pl rejestr akcjonariuszy pl
dc.subject.pl dokument akcji pl
dc.subject.pl zastaw cywilny pl
dc.subject.pl zastaw rejestrowy pl
dc.subject.pl zastaw finansowy pl
dc.subject.pl zastaw na akcjach pl
dc.subject.pl zabezpieczenia wierzytelności pl
dc.subject.en dematerialization of shares pl
dc.subject.en shares register pl
dc.subject.en share document / share deed pl
dc.subject.en ordinary (civil) pledge pl
dc.subject.en registered pledge pl
dc.subject.en financial pledge pl
dc.subject.en pledge over shares pl
dc.subject.en debt securities pl
dc.description.number 1 (51) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-11-08 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa