Jagiellonian University Repository

Algumas observações sobre as formas em -ra e em -se do subjuntivo espanhol e do conjuntivo português

Algumas observações sobre as formas em -ra e em -se ...

Show full item record

dc.contributor.author Czopek, Natalia [SAP11019376] pl
dc.contributor.editor Górnikiewicz, Joanna [SAP11016942] pl
dc.contributor.editor Grzmil-Tylutki, Halina [SAP11016059] pl
dc.contributor.editor Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2016-06-23T13:08:59Z
dc.date.available 2016-06-23T13:08:59Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2989-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28281
dc.language por pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Algumas observações sobre as formas em -ra e em -se do subjuntivo espanhol e do conjuntivo português pl
dc.title.alternative Some observations on forms in -ra and -se of the Spanish subjuntivo and of the Portuguese conjuntivo pl
dc.title.alternative Kilka obserwacji o formach z -ra i -se w hiszpańskim subjuntivo i w portugalskim conjuntivo pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 129-137 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule porównano niektóre użycia form hiszpańskiego imperfecto de subjuntivo oraz portugalskiego imperfeito do conjuntivo, wykorzystując perspektywę diachroniczną oraz synchroniczną. Część dotycząca języka hiszpańskiego obejmuje opis ewolucji użyć form na -ra i -se na przestrzeni wieków oraz ich synchroniczne zestawienie. Część druga zawiera analogiczną analizę dotyczącą języka portugalskiego. Wnioski uwidaczniają wyraźne uwarunkowania historyczne zmian, jakie zaszły w obu systemach modalnych, skomplikowaną ewolucję zawartości referencyjnej tego samego znaku językowego w hiszpańskim oraz większe podobieństwa imperfeito do conjuntivo do systemu łacińskiego. pl
dc.abstract.en This article compares the usage of some of the imperfect forms of Spanish and Portuguese subjunctive mood, using diachronic and synchronic perspective. The part concerning Spanish language contains the evolutionary description of the usage of -ra and -se forms throughout the ages and their synchronic listing. The second part analyses analogical themes in Portuguese. The conclusions show clearly the historical background of changes that touched both modal systems, complicated evolution of the referential capacity of the same linguistic sign in Spanish and greater resemblance of imperfeito do conjuntivo to the Latin grammar system. pl
dc.description.series RC Romanica Cracoviensia pl
dc.description.publication 0,62 pl
dc.title.container En quête de sens : études dédiées à Marcela Świątkowska = W poszukiwaniu znaczeń : studia dedykowane Marceli Świątkowskiej pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Czopek, Natalia: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 96 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych