Jagiellonian University Repository

Strażnik źródeł

Strażnik źródeł

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Przebieracz, Edward pl
dc.date.accessioned 2016-06-23T13:04:35Z
dc.date.available 2016-06-23T13:04:35Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 83-919160-4-9 pl
dc.identifier.isbn 978-83-919160-4-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28279
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Strażnik źródeł pl
dc.title.alternative The custodian of the sources pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Tarnowskie Góry : Łamigłówek Religijny pl
dc.description.physical 130 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym o relacji człowieka z Bogiem. pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on the relationship between God and a man. pl
dc.subject.pl polska poezja XXI wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl Bóg pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl modlitwa pl
dc.subject.pl eschatologia pl
dc.subject.pl etyka pl
dc.subject.pl teologia pl
dc.subject.pl Jezus Chrystus pl
dc.subject.pl protologia pl
dc.subject.pl nowa metafizyczność pl
dc.subject.en Polish poetry in 21st century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en God pl
dc.subject.en man pl
dc.subject.en prayer pl
dc.subject.en eschatology pl
dc.subject.en ethics pl
dc.subject.en theology pl
dc.subject.en Jesus Christ pl
dc.subject.en protology pl
dc.subject.en new metaphysics (new metaphysicsness, new metaphysical poetry) pl
dc.title.container Moje ulubione wiersze : almanach pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 102; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska