Jagiellonian University Repository

Zaufanie, wzajemność, nieufność : mobilna pragmatyka życia polskich migrantów w Norwegii

pcg.skipToMenu

Zaufanie, wzajemność, nieufność : mobilna pragmatyka życia polskich migrantów w Norwegii

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska