Jagiellonian University Repository

Carbamohydrazonothioate-based polymer-magnetic nanohybrids : fabrication, characterization and bactericidal properties

pcg.skipToMenu

Carbamohydrazonothioate-based polymer-magnetic nanohybrids : fabrication, characterization and bactericidal properties

Show full item record

dc.contributor.author Markiewicz, Karolina H. pl
dc.contributor.author Misztalewska-Turkowicz, Iwona pl
dc.contributor.author Niemirowicz, Katarzyna pl
dc.contributor.author Bucki, Robert pl
dc.contributor.author Majcher-Fitas, Anna [SAP14003331] pl
dc.contributor.author Wilczewska, Agnieszka Z. pl
dc.date.accessioned 2021-10-27T17:35:34Z
dc.date.available 2021-10-27T17:35:34Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1878-5352 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281940
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Carbamohydrazonothioate-based polymer-magnetic nanohybrids : fabrication, characterization and bactericidal properties pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5187-5199 pl
dc.subject.en magnetic nanoparticles pl
dc.subject.en polymer shell pl
dc.subject.en RAFT/MADIX polymerization pl
dc.subject.en bactericidal properties pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 8 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.arabjc.2016.12.014 pl
dc.identifier.eissn 1878-5379 pl
dc.title.journal Arabian Journal of Chemistry pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa