Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Carbamohydrazonothioate-based polymer-magnetic ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Markiewicz, Karolina H.
Misztalewska-Turkowicz, Iwona
Niemirowicz, Katarzyna
Bucki, Robert
Majcher-Fitas Anna
Wilczewska, Agnieszka Z.

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Markiewicz, Karolina H.
Misztalewska-Turkowicz, Iwona
Niemirowicz, Katarzyna
Bucki, Robert
Majcher-Fitas Anna
Wilczewska, Agnieszka Z.

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Markiewicz, Karolina H.
Misztalewska-Turkowicz, Iwona
Niemirowicz, Katarzyna
Bucki, Robert
Majcher-Fitas Anna
Wilczewska, Agnieszka Z.