Jagiellonian University Repository

Doświadczenie papieskiego ciepła

pcg.skipToMenu

Doświadczenie papieskiego ciepła

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Przebieracz, Edward pl
dc.date.accessioned 2016-06-21T08:20:50Z
dc.date.available 2016-06-21T08:20:50Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-919160-2-2 pl
dc.identifier.isbn 978-83-919160-2-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28151
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Doświadczenie papieskiego ciepła pl
dc.title.alternative The experience of the Pope's warmth pl
dc.title.alternative The experience of the Pope's heath pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Czekanów : Łamigłówek Religijny pl
dc.description.physical 157 pl
dc.description.additional Tekst powstał w Krakowie 20 kwietnia 2005 r. pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym na temat relacji człowieka z Bogiem (proza o śmierci papieża Jana Pawła II i świadectwie Barbary Tytko). pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on relationship between a man and God (prose on the death of Pope John Paul II and the testimony of Barbara Tytko). pl
dc.subject.pl polska proza XXI wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl proza poetycka pl
dc.subject.pl proza metafizyczna pl
dc.subject.pl proza religijna pl
dc.subject.pl Jan Paweł II (1920-2005) pl
dc.subject.pl Karol Wojtyla (1920-2005) pl
dc.subject.pl śmierć Jana Pawła II pl
dc.subject.en Polish prose in 21st century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en poetical prose pl
dc.subject.en metaphysical prose pl
dc.subject.en religious prose pl
dc.subject.en John Paul II (1920-2005) pl
dc.subject.en Carol Wojtyla (1920-2005) pl
dc.subject.en death of John Paul II pl
dc.title.container Żegnamy Ojca Świętego : almanach pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); po opublikowaniu; 126; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska