Jagiellonian University Repository

Pamiętne bierzmowanie pokolenia Jana Pawła II

Pamiętne bierzmowanie pokolenia Jana Pawła II

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Przebieracz, Edward pl
dc.date.accessioned 2016-06-21T07:54:05Z
dc.date.available 2016-06-21T07:54:05Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-919160-2-2 pl
dc.identifier.isbn 978-83-919160-2-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28144
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pamiętne bierzmowanie pokolenia Jana Pawła II pl
dc.title.alternative The memorable confirmation of the generation of John Paul II pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Czekanów : Łamigłówek Religijny pl
dc.description.physical 154 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym na temat relacji człowieka z Bogiem (poezja o bierzmowaniu w dzień pogrzebu papieża Jana Pawła II). pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on relationship between a man and God (poetry on the confirmation in the day of the burial of Pope John Paul II). pl
dc.subject.pl polska poezja XXI wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl Jan Paweł II (1920-2005) pl
dc.subject.pl Karol Wojtyla (1920-2005) pl
dc.subject.pl śmierć Jana Pawła II pl
dc.subject.pl bierzmowanie pl
dc.subject.pl pokolenie Jana Pawła II (pokolenie JPII) pl
dc.subject.en Polish poetry in 21st century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en John Paul II (1920-2005) pl
dc.subject.en Carol Wojtyla (1920-2005) pl
dc.subject.en confirmation pl
dc.subject.en generation of John Paul II (the JP2 generation) pl
dc.title.container Żegnamy Ojca Świętego : almanach pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); po opublikowaniu; 126; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska