Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Pamiętne bierzmowanie pokolenia Jana Pawła IIAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska nie afiliował
Przebieracz, Edward
Tytko Marek Mariusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska
Przebieracz, Edward
Tytko Marek Mariusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska
Przebieracz, Edward
Tytko Marek Mariusz