Jagiellonian University Repository

Biały Marsz

pcg.skipToMenu

Biały Marsz

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Przebieracz, Edward pl
dc.date.accessioned 2016-06-21T07:40:54Z
dc.date.available 2016-06-21T07:40:54Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-919160-2-2 pl
dc.identifier.isbn 978-83-919160-2-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28142
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Biały Marsz pl
dc.title.alternative The White March pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Czekanów : Łamigłówek Religijny pl
dc.description.physical 149-150 pl
dc.description.additional Tekst pisany dnia 7 kwietnia 2005 r. wieczorem, po powrocie z Błoń krakowskich, z Białego Marszu. pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym na temat relacji człowieka z Bogiem (poezja o śmierci papieża Jana Pawła II i Białym Marszu w Krakowie 7 kwietnia 2005 r.). pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on relationship between a man and God (poetry on the death of Pope John Paul II and the White March in Cracow, April, 7, 2005). pl
dc.subject.pl polska poezja XXI wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl Jan Paweł II (1920-2005) pl
dc.subject.pl Karol Wojtyla (1920-2005) pl
dc.subject.pl śmierć Jana Pawła II pl
dc.subject.pl Biały Marsz (7 kwietnia 2005) pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.en Polish poetry in 21st century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en John Paul II (1920-2005) pl
dc.subject.en Carol Wojtyla (1920-2005) pl
dc.subject.en death of John Paul II pl
dc.subject.en White March (April 7, 2005) pl
dc.subject.en Cracow (Krakow) pl
dc.title.container Żegnamy Ojca Świętego : almanach pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); po opublikowaniu; 126; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska