Jagiellonian University Repository

Wpływ sytuacji materialnej mieszkańców na postrzeganie wizerunku miasta (na przykładzie Rzeszowa)

pcg.skipToMenu

Wpływ sytuacji materialnej mieszkańców na postrzeganie wizerunku miasta (na przykładzie Rzeszowa)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa