Jagiellonian University Repository

Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o świętym Jacku = Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae

pcg.skipToMenu

Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o świętym Jacku = Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae

Show full item record

dc.contributor.author Birkowski, Fabian pl
dc.contributor.author Gaj, Beata pl
dc.contributor.author Rowińska-Szczepaniak, Maria pl
dc.date.accessioned 2016-06-17T11:01:29Z
dc.date.available 2016-06-17T11:01:29Z
dc.date.created 2007 pl
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28069
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej pl
dc.description.physical 151-152 pl
dc.description.additional Tłumaczenie publikacji recenzowanej B. Gaj, oprac. M. Rowińska-Szczepaniak. pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/RASP-2013-no-03-_3.pdf#page=151 pl
dc.abstract.pl Recenzja opisuje zawartość książki i jej strukturę. pl
dc.abstract.en The review describes content of the book and its structure. pl
dc.subject.pl Fabian Birkowski OP (1566-1635) pl
dc.subject.pl św. Jacek Odrowąż (1183-1257) pl
dc.subject.pl kazanie pl
dc.subject.pl literatura staropolska pl
dc.subject.pl teologia pl
dc.subject.pl hagiografia pl
dc.subject.en Fabian Birkowski OP (1566-1635) pl
dc.subject.en St. Hyacinth Odrowaz (1183-1257) pl
dc.subject.en sermon pl
dc.subject.en old Polish literature pl
dc.subject.en theology pl
dc.subject.en hagiography pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 3 (3) pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.original Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o świętym Jacku = Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.contributor.reviewer Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-06-17 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska