Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Restricted myogenic potential of mesenchymal stromal ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biologii Not affiliated
Grabowska, Iwona
Brzóska, Edyta
Gawrysiak, Agnieszka
Stremińska, Władysława
Moraczewski, Jerzy
Polański Zbigniew
Hoser, Grażyna
Kawiak, Jerzy
Machaj, Eugeniusz K.
Pojda, Zygmunt
Ciemerych, Maria A.

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biologii
Grabowska, Iwona
Brzóska, Edyta
Gawrysiak, Agnieszka
Stremińska, Władysława
Moraczewski, Jerzy
Polański Zbigniew
Hoser, Grażyna
Kawiak, Jerzy
Machaj, Eugeniusz K.
Pojda, Zygmunt
Ciemerych, Maria A.

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biologii
Grabowska, Iwona
Brzóska, Edyta
Gawrysiak, Agnieszka
Stremińska, Władysława
Moraczewski, Jerzy
Polański Zbigniew
Hoser, Grażyna
Kawiak, Jerzy
Machaj, Eugeniusz K.
Pojda, Zygmunt
Ciemerych, Maria A.