Jagiellonian University Repository

Współpraca Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie ze Slavic and East European Library Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign w USA

pcg.skipToMenu

Współpraca Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie ze Slavic and East European Library Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign w USA

Show full item record

dc.contributor.author Bułat, Barbara [SAP12012761] pl
dc.contributor.editor Wojciechowska, Maja pl
dc.date.accessioned 2016-06-14T08:54:27Z
dc.date.available 2016-06-14T08:54:27Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61079-14-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27933
dc.language pol pl
dc.title Współpraca Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie ze Slavic and East European Library Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign w USA pl
dc.title.alternative Cooperation of the Reference Department of the Jagielloinan Library with the Slavic and East European Library of the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej pl
dc.description.physical 325-336 pl
dc.abstract.pl Przedstawiono współpracę Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (OINiK BJ) z Biblioteką Słowiańską i Wschodnioeuropejską] Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign (USA), przede wszystkim z Działem Informacji Naukowej (SRS) tej biblioteki. Współpraca trwa od października 1995 r., została nawiązana w sposób nieformalny i taki też nadal jest jej charakter. Główne formy współpracy to: wzajemna pomoc w kwerendach; wymiana informacji o bazach danych, serwisach internetowych, nowościach wydawniczych, przydatnych w działalności informacyjnej obu bibliotek; dostarczanie kopii dla czytelników; udział OINiK BJ w tworzeniu przez SRS internetowego poradnika dla szukających informacji bibliograficznej związanej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej - Slavic Literature Guide. Owocem współpracy były także pięciokrotne, dwutygodniowe pobyty bibliotekarek OINiK BJ w Bibliotece Uniwersytetu w Urbana-Champaign. pl
dc.subject.pl Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subject.pl Oddział Informacji Naukowej i Katalogów pl
dc.subject.pl Biblioteka Słowiańska i Wschodnioeuropejska pl
dc.subject.pl Uniwersytet Ilinois w Urbana-Champaign pl
dc.subject.pl współpraca bibliotek pl
dc.subject.en Jagiellonian Library pl
dc.subject.en Reference Department pl
dc.subject.en Slavic and East European Library pl
dc.subject.en University of Illinois at Urbana-Champaign pl
dc.subject.en library cooperation pl
dc.title.container Współpraca bibliotek : na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)