Jagiellonian University Repository

Przestrzeń ukojenia czy senny koszmar? : o snach, wizjach, fantasmagoriach w poematach prozą Maryli Wolskiej z tomu "Thème Varié""

pcg.skipToMenu

Przestrzeń ukojenia czy senny koszmar? : o snach, wizjach, fantasmagoriach w poematach prozą Maryli Wolskiej z tomu "Thème Varié""

Show full item record

dc.contributor.author Kamińska, Lidia [USOS209178] pl
dc.contributor.editor Batkiewicz, Paulina pl
dc.contributor.editor Kamińska, Lidia [USOS209178] pl
dc.contributor.editor Ziółkowska, Monika pl
dc.date.accessioned 2021-09-29T09:01:41Z
dc.date.available 2021-09-29T09:01:41Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8138-249-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279238
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Przestrzeń ukojenia czy senny koszmar? : o snach, wizjach, fantasmagoriach w poematach prozą Maryli Wolskiej z tomu "Thème Varié"" pl
dc.title.alternative A space of the solace or a nightmare? : on dreams, visions, phantasmagorias in the prose poems of Maryla Wolska from the volume "Thème Varié" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 147-160 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł stanowi próbę interpretacji sposobu kreacji konwencji onirycznego marzenia w poematach prozą Maryli Wolskiej składających się na spójny cykl "Thème Varié". Analiza elementów składowych obrazowania pozwala wskazać nieoczywisty sposób budowania atmosfery sennego koszmaru, która zostaje osiągnięta poprzez wprowadzenie do tekstów melancholijnej dominanty uczuciowej. W artykule wskazane zostają trzy płaszczyzny wywierające znaczący wpływ na wymowę cyklu tekstów: przestrzeń, widmowy męski bohater oraz emocje narratorki-bohaterki. Osobno omówiony zostaje stanowiący zwieńczenie cyklu poemat "Od proga" wprowadzający dodatkowe, autotematyczne sensy. pl
dc.abstract.en This article is an interpretation of how the oneiric convention is created in Maryla Wolska's prose poems from the cycle "Thème Varié". The analysis of the elements of the poetic imagination allows showing how the poet creates the atmosphere of a nightmare. Wolska uses the melancholic dominant which destroys an apparent calm. In the article three important elements are pointed out: the space, the ghostly man-character and the emotions of the narrator. The last part of the article consists of the analysis of the prose poem "Od proga" which presents autothematic motives. pl
dc.subject.pl Maryla Wolska pl
dc.subject.pl Młoda Polska pl
dc.subject.pl oniryzm pl
dc.subject.pl koszmar pl
dc.subject.pl melancholia pl
dc.subject.en Maryla Wolska pl
dc.subject.en Young Poland pl
dc.subject.en onirism pl
dc.subject.en nightmare pl
dc.subject.en melancholy pl
dc.description.series Studia Dziewiętnastowieczne - Uniwersytet Jagielloński. Wektory; t. 5 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.12797/9788381382502.10 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-8138-250-2 pl
dc.title.container Sny kobiet, sny o kobietach : od romantyzmu do Młodej Polski pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
dc.sourceinfo liczba autorów 12; liczba stron 198; liczba arkuszy wydawniczych 9; pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)