Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Associations of greenness surrounding schools with ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Filozoficzny Not affiliated
Luo, Ya-Na
Yang, Bo-Yi
Zou, Zhiyong
Markevych Iana
Browning, Matthew H E M
Heinrich, Joachim
Bao, Wen-Wen
Guo, Yuming
Hu, Li-Wen
Chen, Gongbo
Ma, Jun
Ma, Yinghua
Chen, Ya-Jun
Dong, Guang-Hui

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Filozoficzny
Luo, Ya-Na
Yang, Bo-Yi
Zou, Zhiyong
Markevych Iana
Browning, Matthew H E M
Heinrich, Joachim
Bao, Wen-Wen
Guo, Yuming
Hu, Li-Wen
Chen, Gongbo
Ma, Jun
Ma, Yinghua
Chen, Ya-Jun
Dong, Guang-Hui

Author's area of expertise

author/editor Wydział Filozoficzny
Luo, Ya-Na
Yang, Bo-Yi
Zou, Zhiyong
Markevych Iana
Browning, Matthew H E M
Heinrich, Joachim
Bao, Wen-Wen
Guo, Yuming
Hu, Li-Wen
Chen, Gongbo
Ma, Jun
Ma, Yinghua
Chen, Ya-Jun
Dong, Guang-Hui