Jagiellonian University Repository

Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim i Grupie Mędralowej na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR i badań terenowych

pcg.skipToMenu

Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim i Grupie Mędralowej na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR i badań terenowych

Show full item record

dc.contributor.author Franczak, Paweł [USOS95586] pl
dc.contributor.author Jucha, Witold pl
dc.date.accessioned 2016-06-13T11:36:04Z
dc.date.available 2016-06-13T11:36:04Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1508-1117 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27907
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim i Grupie Mędralowej na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR i badań terenowych pl
dc.title.alternative (Reconstruction of trench line from Second World War (OKH Stellung b1) in Jałowiec Range and Mędralowa Mountain Group by interpretation of LiDAR data model and field research pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-108 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 105-107 pl
dc.identifier.weblink http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18225/5-087_108-Franczak%2c%20Jucha.pdf?sequence=1&isAllowed=y pl
dc.abstract.pl Artykuł prezentuje możliwość wykorzystania modeli terenu pochodzących z danych LiDAR do odtworzenia elementów historycznych fortyfikacji polowych. Podczas badań odtworzono przebieg linii okopów pochodzących z II wojny światowej na obszarze Pasma Jałowieckiego i Grupy Mędralowej. W celu weryfikacji dokładności danych pozyskanych z LiDAR i identyfikacji form punktowych oprócz interpretacji modelu przeprowadzono kartowanie terenowe z użyciem GPS. Zaprezentowana w artykule metoda badań pozwala na zidentyfikowanie linii okopów rozmieszczonych na rozległym, często trudno dostępnym obszarze, przez co wskazana jest do stosowania podczas prowadzonych badań na obszarze Karpat. pl
dc.subject.pl fortyfikacje pl
dc.subject.pl okopy pl
dc.subject.pl II wojna światowa pl
dc.subject.pl LiDAR pl
dc.subject.pl Karpaty pl
dc.subject.en LiDAR pl
dc.subject.en fortifications pl
dc.subject.en trenches pl
dc.subject.en The Second World War pl
dc.subject.en Carpathians pl
dc.description.number 22 pl
dc.identifier.doi 10.18778/1508-1117.22.05 pl
dc.identifier.eissn 2353-4826 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica pl
dc.title.volume Analizy geograficzne z wykorzystaniem GIS pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-13 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych