Jagiellonian University Repository

Kiedy zaczynamy istnieć i jakie to ma znaczenie moralne?

pcg.skipToMenu

Kiedy zaczynamy istnieć i jakie to ma znaczenie moralne?

Show full item record

dc.contributor.author Juzaszek, Maciej [SAP14009311] pl
dc.date.accessioned 2021-09-24T10:20:36Z
dc.date.available 2021-09-24T10:20:36Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279059
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kiedy zaczynamy istnieć i jakie to ma znaczenie moralne? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-3 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 3 pl
dc.identifier.weblink https://filozofiawpraktyce.pl/kiedy-zaczynamy-istniec-i-jakie-to-ma-znaczenie-moralne/ pl
dc.description.volume 2 pl
dc.identifier.doi 10.26106/9rgn-7j45 pl
dc.identifier.eissn 2451-3962 pl
dc.title.journal Filozofia w Praktyce pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-09-24 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 1 pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa