Jagiellonian University Repository

Odpowiedź na ankietę Kwartalnika Historycznego

pcg.skipToMenu

Odpowiedź na ankietę Kwartalnika Historycznego

Show full item record

dc.contributor.author Ożóg, Krzysztof [SAP11010471] pl
dc.date.accessioned 2021-09-23T11:33:25Z
dc.date.available 2021-09-23T11:33:25Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 0023-5903 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279042
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Odpowiedź na ankietę Kwartalnika Historycznego pl
dc.title.alternative Answer to the survey of the Kwartalnik Historyczny pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 298-302 pl
dc.description.additional Rocznik 128, z. 1 czasopisma w całości poświęcony jest odpowiedziom na Ankietę "Kwartalnika" - konteksty historyczne, formuła i pytania pl
dc.identifier.weblink http://www.kh-ihpan.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101:1-2021&catid=8&lang=pl&Itemid=107 pl
dc.description.volume 128 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.identifier.eissn 2451-1315 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-09-10 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : historia pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa