Jagiellonian University Repository

Experimental and theoretical studies of sonically prepared Cu–Y, Cu–USY and Cu–ZSM-5 catalysts for SCR $deNO_x$

pcg.skipToMenu

Experimental and theoretical studies of sonically prepared Cu–Y, Cu–USY and Cu–ZSM-5 catalysts for SCR $deNO_x$

Show full item record

dc.contributor.author Jodłowski, Przemysław J. pl
dc.contributor.author Czekaj, Izabela pl
dc.contributor.author Stachurska, Patrycja pl
dc.contributor.author Kuterasiński, Łukasz pl
dc.contributor.author Chmielarz, Lucjan [SAP11016389] pl
dc.contributor.author Jędrzejczyk, Roman [SAP14007386] pl
dc.contributor.author Jeleń, Piotr pl
dc.contributor.author Sitarz, Maciej pl
dc.contributor.author Górecka, Sylwia pl
dc.contributor.author Mazur, Michał pl
dc.contributor.author Kurzydym, Izabela pl
dc.date.accessioned 2021-09-22T08:47:17Z
dc.date.available 2021-09-22T08:47:17Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/278971
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Experimental and theoretical studies of sonically prepared Cu–Y, Cu–USY and Cu–ZSM-5 catalysts for SCR $deNO_x$ pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2073-4344/11/7/824/htm pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.publication 2,4 pl
dc.identifier.doi 10.3390/catal11070824 pl
dc.identifier.eissn 2073-4344 pl
dc.title.journal Catalysts pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-09-22 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Technologii Chemicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 824 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa