Jagiellonian University Repository

Lessico medico italiano e polacco a confronto : il caso dei sintagmi terminologici di tipo "malattia di Banti"/"choroba Bantiego"

pcg.skipToMenu

Lessico medico italiano e polacco a confronto : il caso dei sintagmi terminologici di tipo "malattia di Banti"/"choroba Bantiego"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa