Jagiellonian University Repository

Ekonomia odpowiedzialności

pcg.skipToMenu

Ekonomia odpowiedzialności

Show full item record

dc.contributor.author Dąbrowski, Adam [SAP14001113] pl
dc.contributor.editor Bogunia-Borowska, Małgorzata [SAP11017925] pl
dc.date.accessioned 2021-09-10T09:57:43Z
dc.date.available 2021-09-10T09:57:43Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.isbn 978-83-01-21743-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/278382
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ekonomia odpowiedzialności pl
dc.title.alternative Responsible economy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN pl
dc.description.physical 217-229 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 229 pl
dc.abstract.pl Współcześnie odpowiedzialność bardzo często jest uzależniona od kapitału ekonomicznego jednostek. Być odpowiedzialnym, to jeździć ekologicznym samochodem, regularnie się badać, czy kupować ubrania z fair tradeowych fabryk. Siłą rzeczy nasza odpowiedzialność jest często nam ograniczona finansowo. W tekście autor rozważa na podstawie danych przedstawionych w raportach z prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Klimatu (dawniej Ministerstwa Środowiska) badań nad świadomością i zachowaniami ekologicznymi Polaków, czy ten mechanizm nie powoduje w społeczeństwie biernej odpowiedzialności i/lub czynnej nieodpowiedzialności. Jest to też pytanie o to w jakim stopniu ekonomia pomaga, bądź stoi na przeszkodzie kulturowej odpowiedzialności? Autor zestawia ze sobą wyniki badań nad takimi zagadnieniami jak stosunek Polaków do zwrotu butelek szklanych i plastikowych, gospodarowanie odpadami, stosunek do zachodzących zmian klimatycznych i jakość powietrza. pl
dc.abstract.en Today, responsibility very often depends on the economic capital of individuals. Being responsible means driving an eco-friendly car, getting regular medical check-ups, or buying clothes from fair trade factories. Our responsibility is often financially limited to us. In the text, the author considers, on the basis of data presented in reports from research conducted for the Ministry of Climate and Environment (formerly the Ministry of Environment) on the awareness and ecological behaviour of Poles, whether this mechanism does not result in passive responsibility and/or active irresponsibility in the society. It is also a question about the extent to which economics helps or hinders cultural responsibility? The author juxtaposes the results of research on such issues as Poles attitude towards returning glass and plastic bottles, waste management, attitude towards climate change and air quality. pl
dc.subject.pl ekologia pl
dc.subject.pl sortowanie odpadów pl
dc.subject.pl zmiany klimatyczne pl
dc.subject.pl odpowiedzialność społeczna pl
dc.subject.pl badania ilościowe pl
dc.subject.en ecology pl
dc.subject.en waste sorting pl
dc.subject.en climate change pl
dc.subject.en social responsibility pl
dc.subject.en quantitative research pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki socjologiczne pl
dc.sourceinfo liczba autorów 13; liczba stron 234; liczba arkuszy wydawniczych 14,5; pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo Naukowe PWN pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)