Jagiellonian University Repository

Wprowadzenie : odpowiedzialność i nieodpowiedzialność w kulturze

pcg.skipToMenu

Wprowadzenie : odpowiedzialność i nieodpowiedzialność w kulturze

Show full item record

dc.contributor.author Bogunia-Borowska, Małgorzata [SAP11017925] pl
dc.contributor.editor Bogunia-Borowska, Małgorzata [SAP11017925] pl
dc.date.accessioned 2021-09-10T09:49:50Z
dc.date.available 2021-09-10T09:49:50Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.isbn 978-83-01-21743-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/278380
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wprowadzenie : odpowiedzialność i nieodpowiedzialność w kulturze pl
dc.title.alternative Introduction : responsibility and irresponsibility in culture pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN pl
dc.description.physical 7-12 pl
dc.abstract.pl Kultura odpowiedzialności to kultura dostrzegania problemów i kwestii, które wymagają reakcji i działania. Odpowiedzialność to zdolność odpowiadania. Umiejętność reagowania. Przeciwieństwem kultury odpowiedzialności jest obojętność unikanie, brak reakcji. Nieodpowiedzialność to wygoda, święty spokój, przymykanie oczu. W jakiej zatem kulturze dzisiaj żyjemy? I jak determinuje ona ludzkie działania? pl
dc.abstract.en The culture of responsibility is the culture of problems and issues that require reaction and action. Responsibility is the ability to respond. Ability to react. The opposite of the culture of responsibility is indifference, avoidance, lack of reaction. Irresponsibility is about comfort and peace of mind. pl
dc.subject.pl odpowiedzialność pl
dc.subject.pl nieodpowiedzialność pl
dc.subject.en responsibility pl
dc.subject.en irresponsibility pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.container Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki socjologiczne pl
dc.sourceinfo liczba autorów 13; liczba stron 234; liczba arkuszy wydawniczych 14,5; pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo Naukowe PWN pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)