Jagiellonian University Repository

Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) protocol is a safe and effective approach in patients with gastrointestinal fistulas undergoing reconstruction : results from a prospective study

pcg.skipToMenu

Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) protocol is a safe and effective approach in patients with gastrointestinal fistulas undergoing reconstruction : results from a prospective study

Show full item record

dc.contributor.author Kłęk, Stanisław [SAP20002314] pl
dc.contributor.author Sałówka, Jerzy pl
dc.contributor.author Choruz, Ryszard pl
dc.contributor.author Cegielny, Tomasz [SAP20002143] pl
dc.contributor.author Welanyk, Joanna pl
dc.contributor.author Wilczek, Mariusz pl
dc.contributor.author Szczepanek-Milanowska, Kinga pl
dc.contributor.author Pisarska-Adamczyk, Magdalena [SAP20017711] pl
dc.contributor.author Pędziwiatr, Michał [SAP20012491] pl
dc.date.accessioned 2021-09-09T10:13:32Z
dc.date.available 2021-09-09T10:13:32Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/278203
dc.language eng pl
dc.relation.uri *
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.title Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) protocol is a safe and effective approach in patients with gastrointestinal fistulas undergoing reconstruction : results from a prospective study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/1953
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 140
dc.identifier.doi 10.3390/nu13061953 pl
dc.identifier.eissn 2072-6643 pl
dc.title.journal Nutrients pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-08-13 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. Collegium Medicum : Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 1953 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; 2021-06-07 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.cm.id 104497
dc.cm.date 2021-09-09
.pointsMNiSW [2021 A]: 140


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)