Jagiellonian University Repository

Wykład wykładu : rzecz o mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk

pcg.skipToMenu

Wykład wykładu : rzecz o mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk

Show full item record

dc.contributor.author Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.date.accessioned 2021-09-08T06:56:55Z
dc.date.available 2021-09-08T06:56:55Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4979-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/278155
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wykład wykładu : rzecz o mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk pl
dc.title.alternative The lecture about a lecture : on Olga Tokarczuk's Nobel speech pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 90 pl
dc.abstract.pl Esej monograficzny Wojciecha Kajtocha, znanego medioznawcy, historyka i teoretyka literatury, ma wiele walorów poznawczych. Porusza zasadniczo nowy temat, który wcześniej nie został zbadany, przy zastosowaniu oryginalnej metody badawczej łączącej w sobie elementy jakościowej i ilościowej analizy tekstu wystąpienia polskiej noblistki, a w istocie rzeczy - analizy dyskursu, jako że Kajtoch bierze pod uwagę także czynniki paralingwistyczne. W swoim badaniu nawiązuje do teorii tekstowego obrazu świata, której zresztą jest twórcą i która wydaje mi się niezwykle skuteczna w rozwiązaniu problemu, jakim są złożone i wieloaspektowe relacje między działalnością językową a kulturą. pl
dc.abstract.en The monographic essay by Wojciech Kajtoch - renowned expert in media studies, literary historian and scholar – has a high cognitive value. It tackles an essentially novel, still unstudied subject with the use of an original research method which incorporates elements of qualitative and quantitative analysis and applies them to the text of the speech delivered by the Polish Nobel laureate. The method is in fact akin to discourse analysis, since Kajtoch is also interested in paralinguistic factors. In the discussion, the author refers to the theory of textual image of the world, which he himself has coined and which seems particularly useful for studying the issue of complex, multi-faceted relations between linguistic activity and culture. pl
dc.description.series Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna pl
dc.description.publication 6 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-7210-3 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)