Jagiellonian University Repository

Structural studies of aluminated form of zeolites : EXAFS and XRD experiment, STEM micrography, and DFT modelling

pcg.skipToMenu

Structural studies of aluminated form of zeolites : EXAFS and XRD experiment, STEM micrography, and DFT modelling

Show full item record

dc.contributor.author Jajko, Gabriela [USOS193857] pl
dc.contributor.author Kozyra, Paweł [SAP11017716] pl
dc.contributor.author Strzempek, Maciej [USOS143992] pl
dc.contributor.author Indyka, Paulina [SAP14008168] pl
dc.contributor.author Zając, Marcin [SAP14008050] pl
dc.contributor.author Witkowski, Stefan [SAP11012780] pl
dc.contributor.author Piskorz, Witold [SAP11017642] pl
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:10:15Z
dc.date.available 2021-09-06T07:10:15Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/278087
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Structural studies of aluminated form of zeolites : EXAFS and XRD experiment, STEM micrography, and DFT modelling pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/1420-3049/26/12/3566/htm pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 12 pl
dc.description.publication 2,3 pl
dc.identifier.doi 10.3390/molecules26123566 pl
dc.identifier.eissn 1420-3049 pl
dc.title.journal Molecules pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-09-01 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych : Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 3566 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa