Jagiellonian University Repository

Okucia rzemieni w typie karolińskim z terenów słowiańszczyzny zachodniej

pcg.skipToMenu

Okucia rzemieni w typie karolińskim z terenów słowiańszczyzny zachodniej

Show full item record

dc.contributor.advisor Poleski, Jacek [SAP11010653] pl
dc.contributor.author Robak, Zbigniew [USOS12099] pl
dc.date.accessioned 2021-09-03T07:59:33Z
dc.date.available 2021-09-03T07:59:33Z
dc.date.submitted 2015-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/278053
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Okucia rzemieni w typie karolińskim z terenów słowiańszczyzny zachodniej pl
dc.title.alternative Carolingian-type strap fittings from the Western Slavic Territories pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [1] ,576, [25], CXXVI pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl wczesne średniowiecze pl
dc.subject.pl epoka karolińska pl
dc.subject.en Early Middle Ages pl
dc.subject.en Carolingian period pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Historyczny pl
dc.contributor.reviewer Kouřil, Pavel pl
dc.contributor.reviewer Parczewski, Michał [SAP11005474] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright