Jagiellonian University Repository

Model terapeutyczny polityki wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osób będących użytkownikami środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych na tle rozważań o celach kary

pcg.skipToMenu

Model terapeutyczny polityki wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osób będących użytkownikami środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych na tle rozważań o celach kary

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright